Həşəratlara qarşı dərmanlanma xidməti +99455 430 22 22

Xidmətlərimiz

Sürünənlərin, gəmiricilərin məhv edilməsi.
Həşərat və böcəklərin məhv edilməsi
Siçanların, köstəbəklərin məhv edilməsi.
Milçəklərin məhv edilməsi
Ziyanverici qarışqaların məhv edilməsi
Ağcaqanadların məhv edilməsi

Ziyanverici həşəratlar,milçəklər, ağcaqanadlar, moskitlər, cücülər, tarakanlar, qarışqalar, birələr, taxtabitilər, bitlər, güvələr və s. bu kimi həşəratların, gəmiricilər,sürünənlər və xəstəliktörədici mikroorqanizmlərin dərmanlanması və məhv edilməsi və onara qarşı effektli profilaktik mübarizə

Kateqoriyalar

Dezinfeksiya

xəstəlik torədən mikroorqanizmlərin məhv edilməsi və ya zərərsizləşdirilməsi.

Dezinseksiya

infeksion xəstəlikləri yayan həşəratların tələf edilməsi.

Deratizasiya

yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri və daşıyıcıları olan sıçan, sıçovul və köstəbək kimi zərərli gəmiricilərin effektiv şəkildə məhv edilməsi

UBORKA22.AZ